Olika typer av Pepparspray

OLIKA TYPER AV PEPPARSPRAY

Pangspray Pepparspray

 

Denna pepparspray som verkar kraftigt och förblindar en angripare i flera minuter, så att du har gått om tid att fly från platsen och tillkalla hjälp. Innehåller även en nitisk färg som tar flera dagar att skrubba bort, vilket gör det mycket lätt att identifiera en angripare.

 

Denna pepparspray är 100% laglig och licensfri för att använda och bära i Sverige och är ett alternativ till riktigt pepparspray som är olaglig.

Pangspray är en pepparspray och får endast användas i nödvärn. Har du tvingats använda en pangspray, ta dig så fort du kan till en säker plats och larma därefter omedelbart polis.

 

Det tar cirka 2–3 sekunder innan kroppen svarar och reaktionerna från pepparsprayen infinner sig. Därefter kommer personen som blivit sprayad vara förblindad i 3–5 minuter. De första 20–40 sekunderna kommer angriparen även att uppleva andningssvårigheter. Efter någon minut infinner sig även en isande värk i huvud och ansikte som varar i någon minut. På det hela taget är det en mycket obehaglig och chockartad upplevelse.

 

Eftersom pangspray har ett extremt kraftigt utblås så töms burken väldigt fort, har du använt burken så bör du för att vara på den säkra sidan införskaffa en ny.

 

Pangspray innehåller isopropyletanol och högkoncentrerad mentol, den färgande sprayen innehåller även en väldigt svårborttagen färg.

Pangspray är ej testat på djur. Båda versionerna är dock testade på människor med mycket gott resultat.

 

Pangspray tillverkas i Sverige. Vi har dock fått importera vissa delar från Tyskland och Italien då den svenska marknaden inte motsvarat våra krav på kvalitet och prestanda.

 

Starta videon för att se Pangspray pepparspray live!